درباره ما


شیشه|بازیافت شیشه|صنایع شیشه|ضایعات شیشه

صنایع شیشه

بازیافت ضایعات شیشه جهت تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدی شیشه
شرکت حانا تک در بخش صنایع شیشه با جداسازی و آرایش شیشه های ضایعاتی براساس آخرین دانش و تکنولوژی با ظرفیت 100 تن در روز نیز فعالیت می نماید.
هدف و محصول نهایی : جلوگیری از آلودگی محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و منابع سوخت فسیلی، افزایش کیفیت و شفافیت شیشه های تولیدی، اشتغال زایی، کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب و ... نیز می باشند.